കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത: കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും നാളെ റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു - Olavanna News

About the author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *